Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 12 tháng 6, 2024

Chào mừng bạn đến với Thichlashare.com!

Chính sách Bảo Mật này nhằm mục đích thông báo cho bạn về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ thông qua việc sử dụng website của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, thông tin thanh toán, và thông tin về cách bạn sử dụng website của chúng tôi, thông qua:

  • Đăng ký và tạo tài khoản trên website.
  • Địa chỉ IP truy cập vào trang web, thông tin thiết bị, thông tin Hệ điều hành, Cookie trình duyệt, Cache để giúp bạn truy cập vào website này nhanh hơn.
  • Tên, Email, số điện thoại khi người dùng để lại bình luận
  • Liên hệ hỗ trợ.

Cách thức sử dụng thông tin

Thông tin thu thập từ bạn có thể được sử dụng cho một số mục đích sau:

  • Cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng trên website của chúng tôi.
  • Gửi thông tin và cập nhật liên quan đến dịch vụ, cũng như thông báo quan trọng khác.
  • Xử lý hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
  • Phát triển các tính năng và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác dịch vụ bên thứ ba nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn, với điều kiện rằng các bên này đồng ý bảo vệ thông tin này theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật về mặt kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không một hình thức truyền thông qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng mọi biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối của nó.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình vào bất kỳ thời điểm nào, mặc dù điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của việc xử lý trước khi sự đồng ý được rút lại.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang này và, nếu chúng tôi thực sự thay đổi về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua email hoặc thông báo trên website của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@thichlashare.com.


Thichlashare.com tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và thực hành tốt nhất trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.