Điều khoản và dịch vụ

Ngày có hiệu lực: 12 tháng 6, 2024.

Chào mừng bạn đến với Thichlashare.com (Thichlashare). Trước khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo những điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Sử dụng dịch vụ

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản này, bạn có thể không được phép truy cập Dịch Vụ.

Nội dung

Thichlashare cung cấp một loạt các Game MOD, App Premium, và APK cho Android cùng với các thủ thuật hữu ích qua Dịch vụ của chúng tôi. Nội dung được cung cấp “như là” và chỉ dành cho mục đích thông tin và giải trí. Bạn chịu trách nhiệm sử dụng Dịch vụ và bất kỳ hậu quả pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ đó.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Nội dung thuộc website này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, mã lệnh, logo, và các tài liệu khác, là tài sản của Thichlashare hoặc các bên cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác.

Giới hạn trách nhiệm

Thichlashare không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, phạt tiền hoặc hậu quả do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi Điều Khoản và Dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

Luật áp dụng và quyền tài phán

Mọi tranh chấp liên quan đến Dịch vụ sẽ được giải quyết dựa trên luật pháp của Việt Nam và do tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết.

Liên hệ

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Điều Khoản Dịch Vụ này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại support@thichlashare.com.